Turvallisesti pientalotyömaalla

Turvallisesti pientalotyömaalla

RKL on tuottanut oppaan pientalotyömaan työturvallisuudesta.

Pientalohankkeen turvallinen läpivieminen edelyttää, että kaikki osapuolet ymmärtävät turvallisuusvelvoitteensa ja noudattavat niitä. Tämä RKL:n tuottama opas palvelee kaikkien projektiin osallistuvien osapuolten tehtäviä ja rooleja pientalotyömaan hankkeessa.

Saat ladattua oppaan tästä: Pientalotyömaan työturvallisuus.