RKL-raati & asiantuntijat

RKL-Raati ja sen hyväksymät rakennusasiantuntijat

RKL-Raati on RKL:n hallinnon ja kokeneiden raatimestareiden kokouksen valitsemat edustajat, jotka hyväksyvät Raadin asiantuntijat ja käsittelevät heihin mahdollisesti kohdistuvat reklamaatiot.

RKL-Raadin hyväksymät puolueettomia rakennusasiantuntijoita käytetään usein asunto- ja kiinteistökauppoja koskevissa kiistoissa ja selvityksissä, jopa oikeudessa asti.

Raadin asiantuntijat toteavat nopeasti rakennuksessa ilmenneet puutteet, vahingot ja virheet sekä selvittävät niiden syyt. Rakennusasiantuntijat antavat osapuolille kirjallisen kertomuksen ja teknisen lausunnon sekä tekevät erikseen pyydettäessä sovintoesityksen mahdollisen erimielisyyden ratkaisemiseksi.

Rakennusasiantuntija toimii työssään itsenäisesti, eikä RKL:n lukuun. Hän vastaa henkilökohtaisesti tekemistään tarkastuksista, niiden puolueettomuudesta ja niistä laatimistaan tarkastuskertomuksista, jotka hän tarvittaessa valaehtoisesti vahvistaa.

RKL- Raadin rakennusasiantuntijan palkkio muodostuu toimeksiantoon käytetyn ajan mukaan. Toimeksianto voi olla kirjallinen tai suullinen. Toimeksiantajalle annetaan eritelty palkkio- ja kululasku.