Mikä on RKL?

MIKÄ ON RKL?

 

Rakennusasiantuntijoiden järjestö

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL eli RKL on tunnettu ja luotettu 117-vuotias rakennusasiantuntijoiden valtakunnallinen järjestö. Sen jäseninä ovat eri puolilla Suomea toimivat paikallisyhdistykset (72), joiden henkilöjäsenet edustavat vaihtelevia rakennusalan asiantuntija-ammatteja – tyypillisesti työmaajohdon, valvonnan, konsultoinnin tai suunnittelun tehtävissä.

Jäsenet ovat suorittaneet aiemman opistotasoisen rakennusteknikon tai -mestarin tai nykyisen ammattikorkeakoulutasoisen rakennusmestari- tai rakennusinsinööritutkinnon. Monet toimivat pää- tai sivutoimisina yrittäjinä.

RKL:llä on valtakunnallisesti lähes 8000 jäsenen verkosto, ja sillä on alalla puhevaltaa. Se kuuluu muiden muassa Rakennusteollisuus ry:n johtamaan Kiinteistö- ja rakennusalan foorumiin, ja se on sekä Rakennustietosäätiön, Rakennustieto Oy:n että Rakennuslehden perustajaosakas. RKL julkaisee Rakennustaito-jäsenlehteä, joka on ilmestynyt keskeytyksettä vuodesta 1906. Liiton ja yhdistysten toimintaa tukee Rakennusmestarien Säätiö.

RKL on ammatillis-aatteellinen yhdistys, joka edistää rakennusmestarin ja -insinöörin ammatin arvostusta, valvoo jäsentensä etua, kouluttaa ja kehittää alan osaamista, vaikuttaa sääntelyyn ja edustaa ammattikuntaa eri sidosryhmissä. Paikallisyhdistykset järjestävät koulutustilaisuuksia ja paljon vapaa-ajan toimintaa jäsenilleen maastopyöräilystä pilkkikisoihin.

RKL:lle tärkeitä arvoja ovat korkea osaaminen ja rakentamisen laatu. Siihen liittyy myös kestävyys. Kuten hyvin rakennetut rakennukset, myös RKL kestää aikaa.