RKL- Naisten klubi

RKL-Naisten Klubi

 

RKL Naisten Klubin tarkoitus on naisrakennusmestarien ja –insinöörien valtakunnallisen yhteistoiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen sekä vastaaminen niihin rakennustoiminnan haasteisiin, jotka miesnäkökulmasta katsoen saattavat jäädä vähemmälle huomiolle.

Klubin tarkoituksena on kokoontua eri paikkakunnilla avoimena keskustelufoorumina, jossa pyritään syventämään jäsenten rakennusalan asiantuntemusta myös klubin ulkopuolisten luennoitsijoiden ja muiden alan ammattilaisten avulla.

Klubi on avoin kaikille RKL:n jäsenmaksun maksaneille yhdistysten naispuolisille jäsenille.

RKL Naisten Klubi valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan RKL:n liittokokouksen yhteydessä pidettävässä vuosikokouksessa. Puheenjohtajan lisäksi valitaan vähintään kaksi (2) jäsentä ohjausryhmään, joka johtaa Klubin toimintaa.

16.11.2019 Naisten Klubin vuosikokouksessa klubin puheenjohtajaksi valittiin 2020-2022 Mirka Marttinen Kotkasta. Vuoden 2020 vuosikokous pidettiin Teamsin kautta 14.11.2020. Uusina jäseninä ohjausryhmään valittiin Sanna Syrjänen ja Merja Tihula. Ohjausryhmässä jatkavat Marja Värri ja Tarja Hietamäki. Ohjausryhmästä jäivät pois Tarja Komulainen ja Anna-Riitta Kallinen.

Yhteystiedot:

Ohjausryhmän yhteystiedot:

Mirka marttinen.mirka@gmail.com , p. 050 5309148

Tarja tarja.hietamaki@senaatti.fi

Sanna sanna.syrjanen@hel.fi , p. 044 5287776

Merja tihulamerja64@gmail.com , 040 6266246

Marja marja.varri@gmail.com , 040 7170984

RKL naisten Klubi tiedottaa asioistaan osana RKL:n viestintää mm.

  • Rakennuslehdessä RKL:n tiedotuspalstalla
  • Liiton Mestari-Insinööri –lehdessä
  • RKL:n uutiskirjeessä
  • yhdistyskirjeessä
  • näillä nettisivuilla

Extranetin puolelta löydät pöytäkirjat sekä tietoa menneistä tapahtumista.

Vuosikokouksen asiakirjat:

RKL NK vuosikokous 2020 pk

L1 RKL NK vuosikokous asialista 2020

L2 RKL NAISTEN KLUBIN TOIMINTAMALLI 2021

L3 RKL NK Toimintakertomus ja TLS 2019

L4 RKL NK Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021

Tulevat tapahtumat:

Naisten Klubin 20-v juhla Kotkassa
20-v-juhla Kotkassa_2022

Naisten Klubi täyttää 20 vuotta ja järjestää juhlamatkan Inariin 9.-12.9.2021.
RKL NC Inarin matkasuunnitelma 2021

20-vuotisjuhla Kotkassa pidetään lauantaina 21.8.2021.
20-v-juhla Kotkassa_2021

Menneet tapahtumat:

Naisten klubi_Ihanaa syksyä

Kutsu-RKLn-Liittokokoukseen-2020

Asialista RKL NK vuosikokous 2020

Göteborg 2019 Matkakertomus RKL Naisten Klubi