Rakennustyömaan vanhempi valvoja RAVS -koulutus

Rakennustyömaan vanhempi valvoja RAVS -koulutus

Koulutukset

RAVS-koulutus

1. jakso  syyskuu 2024, 3 päivää
2. jakso  lokakuu 2024, 3 päivää

24.9.-26.9. ja 29.10.-31.10.

Koulutus toteutetaan siten, että osa luennoista on yhteisiä talonrakentajille sekä maanrakentajille ja osa luennoista on rinnakkain.
Koulutuksen tavoitteena on syventää jo hankittua RAV (paikallis)valvojan perustietämystä, perusteita ja kokemusta sekä antaa perusteellisempaa tietoa käytäntöön liittyvistä menettelytavoista. Koulutusohjelmassa on tarkoitus käydä lävitse myös aitoja ongelmatilanteita ja niiden ratkaisumalleja sekä tutustua maamme isoon keihäänkärkityömaahan ja sen valvontaan.

Rakennustyön vanhemmalta valvojalta edellytetään vähintään 5 vuoden toimintaa rakennustyön valvojan RAV pätevyystasolla tai vaihtoehtoisesti 12 vuoden työkokemusta vaativissa työmaatehtävissä, joista valvojana vähintään 7 vuotta.

Koulutuksen hinta RKL:n ja RIL:in jäsenille 1650 € ja tenttimaksu 158 €
& muille 1860 € ja tenttimaksu 158 €.
Hintoihin lisätään alv  24 %.