Raatimestareita koulutetaan taas maaliskuussa

Raatimestareita koulutetaan taas maaliskuussa

Raatimestareita eli RKL-raadin hyväksymiä puolueettomia rakennusasiantuntijoita koulutetaan taas maaliskuussa. Viikonlopun kestävä koulutus järjestetään 16.-17.3.2024. Paikkana on Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n koulutustila, Rahakamarinportti 3 A, 00240 Helsinki. Kurssihinta on 300 €, minimi osallistujamäärä on 10 henkeä. Lisätietoa ilmoittautumisesta: mikael.ahl@rkl.fi.

RKL-Raadin puolueettomat rakennusasiantuntijat toteavat nopeasti rakennuksessa ilmenneet puutteet, vahingot ja virheet sekä selvittävät niiden syyt. Rakennusasiantuntijat antavat osapuolille kirjallisen kertomuksen ja teknisen lausunnon sekä tekevät erikseen pyydettäessä sovintoesityksen mahdollisen erimielisyyden ratkaisemiseksi.

Rakennusasiantuntija toimii työssään itsenäisesti. Hän vastaa henkilökohtaisesti tekemistään tarkastuksista, niiden puolueettomuudesta ja niistä laatimistaan tarkastuskertomuksista, jotka hän tarvittaessa valaehtoisesti vahvistaa. RKL-raadin rakennusasiantuntijan palkkio muodostuu toimeksiantoon käytetyn ajan mukaan.

Puolueettomien tarkastusten lisäksi rakennusasiantuntijat tekevät yleensä runsaasti muitakin rakennusalan asiantuntijatehtäviä, joihin kurssi antaa myös hyvän pohjan.

RKL-raadin rakennusasiantuntijaksi voidaan hyväksyä RKL:n jäsenyhdistyksen jäsen, jolla on rakennusmestarin tai sitä korkeampi rakennusalan koulutus ja joka on maksanut RKL:n kuluvan vuoden vuosimaksun. Lisäksi häneltä vaaditaan vähintään kymmenen vuoden työkokemus rakennusalalta, hyvä suullinen ja kirjallinen esiintymistaito, atk- ja muiden viestintälaitteiden hallinta. Hakijan on myös osallistuttava täydennyskoulutukseen ja suoritettava kirjallinen tentti hyväksytysti.

RKL-Raadin hyväksymän rakennusasiantuntijan on koulutuksen, tentin ja hyväksynnän jälkeenkin ylläpidettävä ammattitaitoaan osallistumalla vuosittaiseen täydennyskoulutukseen.

Lisätietoja RKL-Raadin hyväksymästä rakennusasiantuntijuudesta voi kysyä Mikael Åhlilta 0400-343 264 tai mikael.ahl@rkl.fi.

Ilmoittautuminen alkaa Lyytissä tammikuun lopussa. Seuraa myös Raatimestarit-sivustoa.