• Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry
  • Rahakamarinportti 3 B, 00240 Helsinki
  • Puh. 010 2010 500
Kutsu liittokokoukseen 2020

Kutsu liittokokoukseen 2020

Kutsu liittokokoukseen 2020

Tämän vuoden liittokokous järjestetään kiihtyneen koronaepidemian vuoksi etäyhteyden kautta lauantaina 14.11. klo 11.00. Kalenterikutsun Teams-linkki lähetetään piirin nimeämälle sihteerille tai muulle vastuuhenkilölle. Valtakirjojen tarkastusohjeistus lähetetään viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Jäsenyhdistykset osallistuvat liittokokoukseen piireittäin järjestettävissä etäosallistumispaikoissa. Paikat ilmoitetaan RKL:n täydennetyssä kokouskutsussa. Toivomme, että mahdollisten tartuntojen ehkäisemiseksi osallistujamäärää rajoitetaan valtakirjoilla. Jokaisesta piiristä tulee olla vain yksi etäyhteys Pasilaan, josta kokousta johdetaan.

Liittokokouksessa käsitellään RKL:n sääntöjen 7 §:n asiat, liittohallituksen 8.5.2020 hyväksymä esitys uudesta aluehallintomallista ja sääntöjen muuttaminen.

RKL:n jäsenyhdistys voi vuosikokouksessaan nimetä edustajansa RKL:n liittokokoukseen. Kokousedustajiksi voidaan valtuuttaa vain ne, joista on maksettu 30.6.2020 mennessä RKL:n kuluvan vuoden vuosimaksu tai ne, jotka ovat sääntöjen mukaan vuosimaksusta vapaat.

Vain edellä mainituilla on liittokokouksessa äänioikeus. Voidakseen käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen on ilmoitettava kirjallisesti valtuuttamiensa edustajiensa nimet vähintään kaksi viikkoa ennen liittokokousta liiton toimistoon.

RKL:n kunniajäsen, ministeri Lauri Tarasti on kutsuttu kokoukseen Pasilaan. Tarastilla on ollut tärkeä rooli alueuudistuksen valmistelussa, ja hän on liittokokouksen niin halutessa käytettävissä kokouksen puheenjohtajaksi.

Toivon liittokokouksen osallistujilta myötämieltä uudessa tilanteessa, joka edellyttää nyt myös uudenlaisten kokouskäytäntöjen omaksumista. Samalla onnittelen lämpimästi Jyväskylän yhdistystä 100-vuotispäivän johdosta. Puhalletaan kynttilät, kun on sen aika!

RAKENNUSMESTARIT JA –INSINÖÖRIT AMK RKL

Ari Autio

puheenjohtaja