• Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry
  • Rahakamarinportti 3 B, 00240 Helsinki
  • Puh. 010 2010 500
Julkiset kokoontumiset kielletty poikkeusolojen aikana – myös yhdistyksen kokous

Julkiset kokoontumiset kielletty poikkeusolojen aikana – myös yhdistyksen kokous

Julkiset kokoontumiset kielletty poikkeusolojen aikana – myös yhdistyksen kokous

Suomeen julistetusta poikkeusoloista johtuen yli 10 hengen kokoontumiset on kielletty. Tämä koskee myös yhdistyksen kokousta.

Sisäministeriö on ohjeistanut kiellon koskevan yhdistysten kokouksia torstaina 19. maaliskuuta.

Terveysuhkan kestosta ei voida sanoa mitään varmaa. On siis tarpeen miettiä, pitääkö kokouksia lykätä reilusti, vaikka sääntöjen mukaan kokous olisi pidettävä esimerkiksi huhtikuun loppuun mennessä. Perusteluna tässä olisi terveyttä uhkaava tilanne ja kaikille tasavertainen osallistumismahdollisuus. Hallituksena muistakaa tiedottaa jäseniä pohdinnoista ja päätöksistä.

Huom: RKL ei liittona käske jäsenyhdistyksiään olla pitämättä kokousta, jokainen yhdistys päättää itse rekisteröityneenä juridisena toimijana omat toimintatapansa. Pääsääntönä kuitenkin, että toimitaan lakien mukaan.

Jos yhdistyksen säännöissä määritelty ajankohta ylitetään, jäsenistö voi periaatteessa vaatia kokouksen järjestämistä, mutta tilanteessa jossa valtionhallinto on esittänyt vahvan vaatimuksen joukkokokoontumisten välttämiseksi olisi käytännössä mahdotonta että hallitukselle tulisi kokouksen siirtämisestä mitään sanktioita. Kokouksen siirtäminen myöhemmäksi on siis kaikkein suositeltavin vaihtoehto.

Etäosallistuminen vaihtoehtona

Yhdistyslain pykälässä 17 sanotaan, että ”säännöissä voidaan määrätä, että kokoukseen voidaan säännöissä mainituilla edellytyksillä osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.” Etäosallistuminen on siis mahdollista vain, jos yhdistyksen säännöissä niin lukee. Etäosallistumisella ei kuitenkaan voida korvata yhdistyksen fyysistä kokousta, vaan kyseessä on vaihtoehtoinen osallistumismuoto. Etäosallistumisen mahdollistaminen ei myöskään anna oikeutta rajoittaa jäsenten osallistumista fyysiseen kokoukseen. Lue etäosallistumisesta myös Patentti- ja rekisterihallituksen sivulta.

Etäkokouksen järjestäminen ei siis ole mikään pikaratkaisu. Vähintään se pitää olla kirjattuna sääntöihin. Helpottavaa olisi myös, jos äänestyskäytännöt ja ääntenlaskenta olisi mietittynä esim. äänestys- ja vaalijärjestyksessä. Säännöissä voidaan myös sanoa, että toimenpiteet ovat hallituksen tapauskohtaisesti ratkaistavia. Nyt poikkeustilanteessa vielä pohdittavaksi tulee se, miten fyysinen osallistuminen voidaan toteuttaa tai miten se mahdollisesti toteutuisi.