Avaintiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Riihimäen kaupunki ja toimialueena on Riihimäki, Hausjärvi, Loppi ja Janakkalan eteläosa.

Yhdistyksen tarkoitus
Riihimäen Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry on jäsentensä ammattitaitoa ja yleistä arvostusta ylläpitävä Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:hyn kuuluva jäsenyhdistys.

Hallinto
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus. Hallitus valmistelee yhdistyksen kokouksille esitettävät asiat, panee toimeen kokousten päätökset ja yleisesti johtaa yhdistyksen toimintaa.

Kokoukset
Hallituksen kokoontuu riittävän usein yhdistyksen asioiden hoitamiseksi. Varsinaisia kokouksia pidetään yksi vuodessa eli vuosikokous syys-lokakuussa. Kokouksia pidetään kuukausittain kesäkuukausia ja joulukuuta lukuunottamatta, joihin kutsutaan ammatillisaiheellisia esitelmöitsijöitä.

Jäsenistö
Jäsenistöä pyritään aktivoimaan monipuolisella yhdistystoiminnalla sekä hallitus laatii vähintään neljä jäsentiedotetta vuoden aikana.

Toiminta
Yhdistys huolehtii jäsentensä ammatillisesta kehittämisestä (työmaakäynnit, koulutustilaisuudet, ammatilliset tietoiskut kuukausi- ja vuosikokouksissa) sekä virkistystoiminnasta (keilailuvuorot, talvitapahtuma- tai kevätpäivä, teatteri- tai musikaalimatka, kevätretki, pikkujoulut).

Tiedotustoiminta
Yhdistys ilmoittaa toiminnastaan paikallisen sanomalehden Aamupostin järjestöpalstalla lauantaisin ja Rakennuslehden RKL:n toimintapalstalla.
Tiedotus tapahtuu pääosin sähköisellä viestinnällä ja henkilökohtaisella kirjeellä niille, joiden sähköpostiosoitetta ei ole tiedossa.

Yhteydet muihin
Hallituksen tulee pitää yhteyksiä muihin yhdistyksiin, Keskusliittoon ja kaupunkiin asioiden niin vaatiessa. Yhdistys osallistuu piirin ja Keskusliiton järjestämiin kokouksiin, joihin jäsenistö valitsee yhdistyksen edustajat.

Huomionosoitukset
Yhdistyksen jäseniä muistetaan merkkipäivinä tervehdyksin ja 50-vuotispäivänä luovutetaan yhdistyksen viiri.  Muita huomionosoituksia tullaan jakamaan tai anomaan harkinnan mukaan jäsenistölle. Huomionosoitukset muille yhdistyksille tai yhteisöille hallitus harkitsee tapauskohtaisesti.

Stipendit
Nuoria yhdistykseemme liittyviä sekä muuten ansioituneita jäseniä muistetaan stipendillä.
Lisäksi alueen eri rakennusalan koulutuksista  valmistuvia opiskelijoita muistetaan.