Esittely

Yhdistyksen nimi on

Hämeenlinnan Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna ja toimialueena on Hämeenlinna ympäristökuntineen.

Yhdistyksen tarkoituksena on

1) olla ammatillisaatteellinen henkilöjärjestö
2) olla jäsentensä ammattitaitoa ja yleistä arvostusta ylläpitävä liittoon kuuluva jäsenyhdistys.
3) kehittää kaikkien rakennustuotannossa työskentelevien toimihenkilöiden yhteistyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

• huolehtii jäsentensä ammatillisesta kehittämisestä, aseman ja arvostuksen kohottamisesta sekä työskentelyedellytysten ja työnsaantimahdollisuuksien yleisten edellytysten parantamisesta,
• seuraa ja edistää rakennusalan kehitystä antamalla lausuntoja ja pitämällä
• yhteyttä alueensa rakennusviranomaisiin,
• tekee yhteistyötä muiden rakennusalan järjestöjen kanssa
• kehittää jäsentensä ammattitaitoa sekä edustaa jäseniään yhteisissä asioissa,
• toimii jäsentensä yhdyssiteenä, tukee ja opastaa heitä,
• edistää ja ylläpitää saavutettua koulutusta
• järjestää kokouksia, tiedotus-, luento- ja neuvottelu- ja koulutus- sekä juhlatilaisuuksia, näyttelyitä ja opintomatkoja, urheilukilpailuja, taidetilaisuuksia ym. vastaavanlaisia tapahtumia ja vapaa-aikatoimintaa,
• harjoittaa alaansa koskevaa julkaisu- ja kustannustoimintaa,
• pyrkiä yhteistyöhön lähimmän ammattikorkeakoulun, alan opettaja- ja oppilaskunnan, kanssa
• asettaa edustajansa paikallisiin rakennusalan asiantuntija-, tutkimus-, koulutus-, normitus- ym. toimikuntiin sekä koulutus- ja kehittämistyötä suorittaviin organisaatioihin,
• kiinnittää viranomaisten, päätöksentekijöiden ja yleisön huomiota rakennustoiminnan kehittämiseen ja edustamiensa ammattikuntien aseman ja työskentelyedellytysten parantamiseen,
• pitää yhteyttä ja tekee yhteistyötä muiden paikkakuntansa rakennusalan järjestöjen kanssa,
• toimii muillakin edellä mainittuihin verrattavilla tavoilla tavoitteittensa toteuttamiseksi.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä teknillisen oppilaitoksen ( ent. teknillisen koulun ) opistotasoisen tai sitä vastaavan tai sitä korkeamman teknillisen oppimäärän suorittanut henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.