Avaintiedot

Lahden Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK r.y

YHDISTYKSESSÄ:

Puheenjohtajana toimii SEPPO TONTTI p. 0400 843 408,

Varapuheenjohtajana HEIKKI ILMONEN p. 041 319 1421

Sihteeri/Rahastonhoitajana TARJA KOMULAINEN p.0400 498 744