Mene sisältöön

RKL:n 100-vuotisjuhlakirjat

  

Vielä saatavana! Tilaa heti!


Kirjat.jpgRKL avasi juhlavuoden 2005 julkistamalla kolme uutta kirjaa: jäsenmatrikkelin, jossa on tiedot lähes 8 000 henkilöstä, Mestarien mat­kassa -nimisen historiakirjan ja 100 pienoiselämänkerrasta koostuvan Vaikuttajamestarit-kirjan, joka esittelee sata valittua rakennusmestaria sadan vuoden ajalta.matrikkeli.jpgRKL 100 vuotta - VI jäsenmatrikkeli

RKL:n VI jäsenmatrikkelissa (800 s) ovat tiedot 7 823 RKL:n rekisterissä olevasta, 77 jäsenyhdistyksen jäsenestä. Tiedot ovat jäsenten itsensä antamia. Toimitus on tosin niitä jois­sakin tapauksissa tiivistänyt. Valokuvia on noin 2 900.

Kyselylomakkeen palaut­tamatta jättäneistä on julkais­tu lyhyet perustiedot liiton jäsenrekisterin 15.9.2004 ti­lanteen mukaisesti. Kirjan tarkoituksena on palvella en­nen kaikkea jäsenkuntaa, elinkeinoelämää ja julkis­hallintoa.

Liiton ensimmäinen kova­kantinen jäsenluettelo ilmes­tyi vuonna 1907, jolloin tavoitteeksi asetettiin matrik­kelin julkaiseminen aina 25 vuoden välein. Järjestykses­sä toinen ilmestyi liiton 25­-vuotisjuhlaan vuonna 1930. Sitä seurasivat vuosien 1954, 1965 ja 1985 kuvalliset matrikkelit. Näiden kuuden teoksen yhteensä lähes
5 000 sivua antavat erittäin hyvän kuvan koulutetuista rakennusmestareista aina teollisuuskoulujen perustamisesta vuonna 1880 alkaen. Kirjan hinta on 30,- + toimituskulut.mestarien matkassa.jpgMestarien matkassa -historiakirja

"Suomessa elettiin kireässä ilmapiirissä, kun ensimmäinen valtakunnallinen rakennusmestarijärjestö, Suomen Rakennusmestariliitto perustettiin vuonna 1905. Kenraalikuvernööri Bobrikov oli murhat­tu edellisenä vuonna ja Venäjällä valta horjui. Tsaari tarvitsi kuitenkin rakenta­jia. Helsingissä suomalaiset urakoitsijat rakensivat yhdessä sotavankien kanssa venäläiselle varusväelle kasarmeja ja linnoituksia. Noilta ajoilta on peräisin sanonta `rakennetaan ryssiksi'. Venäläi­selle sotaväelle ei haluttu rakentaa aivan priimaa vaan vähempikin sai kelvata. Rakennustyöväki käytti lakkoasetta her­kästi ja tehokkaasti. Sillä pyrittiin muun muassa lyhentämään työaikaa 10 tunnista 9 tuntiin. Rakennusmestarien Rakennus­taito-lehdeltä tämä ei saanut ymmärrystä: `Totisesti ei rakennustyöväestön työpäi­vät ole pituudella pilattu' se kirjoitti. Rakennusmestarien koulutus käynnistyi Suomessa toden teolla jo 1880-luvun lopulla, kun teollisuuskouluja perustettiin suurimpiin kaupunkeihin. Näistä kou­luista valmistuneiden ohella rakennustyömaiden työnjohtotehtävissä toimi myös pitkän linjan työmiehiä. Heitäkin saatettiin kutsua rakennusmestareiksi. Raja-aidat olivat muutoinkin matalat, sillä monet rakennusmestarit toimivat myös merkittävinä suunnittelijoina, esimerkisi monien ihailemiemme jugend-talojen arkkitehteina. Suunnittelijaperinne jatkui vahvana aina 1940-luvulle asti.

Mestarien rooli merkittävien rakennusliikkeiden perustajina ja toimitusjohtajina kesti aina 1980-luvulle saakka. 1990-luvun lamassa wuoriot, ruolat ja puolimatkat kuitenkin putosivat pois yritysten nimistä.

Lauri Seppäsen kirjoittamaa RKL:n satavuotishistoriikkia voi kehua paitsi perusteellisuudesta myös avoimuudesta, mikä on tunnustus myös kirjan tilaajaa kohtaan." (Rakennuslehti 21.4.2005)

Mestarien matkassa (283 s) kertoo liiton ja sen jäsenten saavutuksis­ta. Samalla se läpileikkaus Suomen rakentamiseen. Kirjan myyntihin­ta on 20,-
+ toimituskulut.vaikuttajamestarit.JPGVaikuttajamestarit

Vaikuttajamestarit valittiin kirjaan (233 s) vaativin perustein tuhansien rakennusmestarien joukosta. Yhteistä heille on toiminta RKL:n järjestö­kentässä sekä tunnettuus rakennus­alalla ja jopa koko yhteiskunnassa. Vaikean valinnan teki RKL:n Kult­tuuri- ja perinnetoimikunta.

Kirjan ovat toimittaneet Rakennus­taito-lehden entinen päätoimittaja Lauri Seppänen ja entinen toimit-taja, rakennusmestari Anssi Mannerhovi. Kirjan hinta on 15,-
+ toimituskulut.


Vaikuttajamestarit II

RKL:n kulttuuri ja perinnetoimikunta kokosi julkaisun RKL:n juhlavuoden kunniaksi Vaikuttajamestarit II.Kirjaan valitiin100 uutta rakennusmestaria.  Kirjan on toimittanut RKL:n entinen viestintäpäällikkö Hannu Ahokanto.

Teos on jatkoa 100-vuotisjuhlaan tuotetusta Vaikuttajamestarit: sata rakennusmestaria 100 vuoden ajalta 1905–2005 -kirjalle. Nyt julkaistava kirja täydentää sitä kertomalla 100 vaikuttajamestarista.

Kirjan hinta on 30 €.

Kirjaa voi tiedustella: piia.vilen@rkl.fi tai 09-8770 6511. 

+ toimituskulut.

Kirja.JPG 

Hinnat


VI jäsenmatrikkeli 30,- + toimituskulut

Mestarien matkassa 20,- + toimituskulut

Vaikuttajamestarit 15,- + toimituskulut


Tilaukset RKL:n toimistoon Merja Salomaalle, puh. (09) 8770 6512, merja.salomaa (at) rkl.fi
tai Piia Vilénille, puh. (09) 8770 6511, piia.vilen (at) rkl.fi
Tilauslomake

  Toimituskulut lisätään hintoihin!

Sivun alkuun