[site.actions.skipToContent]

En organisation för byggsakkunniga

14.6.2007

 

Vision

Byggmästarna och -ingenjörerna YH RKL rf är en landsomfattande serviceorganisation för sina medlemsföreningar. Inom byggbranschen är RKL en högt värderad organisation som med sina nära 8000 byggsakkunniga påverkar samhällsbyggandet. De fungerande medlemsföreningarnas områdesvisa samarbete förstärker hela organisationen.

 

Verksamhets idé

RKL ry är en landsomfattande organisation för byggsakkunniga, som förverkligar medlemskårens förväntningar, främjar bra byggande, internationaliseras och samtidigt bygger det finländska samhället.

 

Huvudmål

• Utveckla medlemsföreningarnas verksamhet

• Säkra medlemskårens höga yrkeskunskap

• Förstärka organisationens sakkunnigroll och uppskattning

 

Ändamål

RKL sköter om att utvecklandet av kunnandet, ställningen och uppskatt-ningen ökar för de yrkesgrupper som RKL representerar. RKL ser också till att arbetsförutsättningarna och arbetsmöjligheterna förbättras. RKL erbjuder åt medlemskåren en fungerande organisation, sakkunskap och många medlemsförmåner. Förbundet ger också tillsammans med medlemsföreningarna möjlighet till fritidsverksamhet och mångahanda idrotts- och hobbyverksamheter i ”eget gäng”.

De byggsakkunniga, som av tradition hör till medlemsföreningarna har av-lagt byggtekniker examen, byggmästare, men i allt större grad ansluter sig byggnadsingenjörer, vilka ofta vid sidan av mästarna fungerar i lednings-, projekterings-, upphandlings- och övervakningsuppgifter. Organisationen bevakar också de sakkunnigas yrkesmässiga förmåner då de verkar i bygg-herreuppgifter, inom installationsteknikuppgifter, i fastighets underhålls-uppgifter, inom miljöbyggande och i byggproduktindustrin. RKL stöder också yrkesutövare och företagare.

 

.
[site.actions.backToTop]