Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry

Rekisterinpitäjä
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Y-tunnus 0113195-0, Rahakamarinportti 3 B, 00240 Helsinki

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Maria-Elena Ehrnrooth, maria-elena.ehrnrooth@rkl.fi, +358 50 379 0507

Yhteyshenkilö henkilörekisteriä koskevissa asioissa:
Maria-Elena Ehrnrooth, maria-elena.ehrnrooth@rkl.fi, +358 50 379 0507

Me Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ryssä olemme sitoutuneet varmistamaan sinun yksityisyytesi ja käsittelemään henkilötietojasi huolellisesti ja lainmukaisesti.

Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa siten kuin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:ään soveltuvassa Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksessa (2016/679) on tarkemmin määritelty.

Tämän tietosuojaselosteen avulla kerromme, miten ja miksi käsittelemme tietojasi, miten ja missä ne kerätään, kenelle tietojasi jaetaan sekä miten voit hallita ja saada pääsyn tietoihisi.

Miten ja miksi käsittelemme tietojasi

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry kerää ja säilyttää henkilötietoja yksilöistä, jotta voimme tarjota, valmistella ja ylläpitää palveluita jäsenillemme jäsenyyden perusteella palvelusopimuksen, oikeudellisten etujen ja lakisääteisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi.

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry kerää ja säilyttää tietoa myös markkinointia varten yksilöistä, jotka eivät ole asiakkaitamme.

Tämän lisäksi yksilöistä saadaan seuraavia tietoja seuraavista ulkopuolisista lähteistä:

Esim. Postin osoitepalvelu

Käytämme tietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

  • sopimusvelvollisuuksien täyttämiseen, jäsenyyden ylläpitämiseen, mökkivarausten hallinnointiin
  • henkilöllisyytesi todentamiseen
  • palveluiden käytön seurantaan
  • markkinointi- ja asiakasanalyysiin sekä liiketoiminta- ja menetelmäkehitykseen
  • soveltuvien lakien, asetusten ja viranomaismääräysten täytäntöönpanoa varten, esim. raportointi ja kirjanpitovelvollisuuksiemme täyttämiseksi
  • Muutoin oikeudellisten etujemme sallimassa laajuudessa.

Mikäli lopetat sopimuksesi kanssamme, meidän on säilytettävä osa tiedoistasi lain salliman ajanjakson esimerkiksi johtuen kirjanpitolainsäädännöstä. Tyypillisesti tietoja säilytetään 1 vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen.

Mitä tietoja me keräämme sinusta

Tarjottavien palvelujen pohjalta keräämme yksilöistä erilaisia henkilötietoja. Alla on kuvattu kategoriat kerättävistä tiedoista:

Keräämme suoraan jäseneltä seuraavat tiedot:

Perushenkilötieto, kuten nimi, yhteystieto, sähköposti, työnantaja, henkilötunnus, kotiosoite, puhelinnumero.

Emme kerää erityistietoa, kuten rotuun, etniseen alkuperään, poliittisiin mielipiteisiin, uskontoon tai henkilökohtaiseen filosofiaan liittyviä tietoja

Henkilökohtaiset preferenssit kerätään, kuten suoramarkkinointikielto, henkilökohtaiset asetukset verkkopalvelussa.

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:n kanssa tekemäsi sopimukset tallennetaan järjestelmiimme.

Palveluiden käytön yhteydessä kerättävät tiedot:

  • Tapahtumat, kuten maksutapahtumat tallennetaan järjestelmäämme.
  • Mökkivaraukset.
  • On huomioitava, että tietosisällön voidaan tulkita olevan arkaluontoista. Tallennamme kuitenkin vain sellaista tietoa, joka on tarpeellista.

Kolmansilta tahoilta saatavat tiedot:

Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisen palveluntarjoajan (Planeetta Internet Oy , Arts&Minds Oy, YKP, Mehiläinen, Pohjola Vakuutus, Finago, Lyyti, Ilmarinen, Kuvat.fi ”kuvapalvelu”) sähköistä jäsenpalvelua,  sähköistä jäsenpalvelua, jonka avulla rekisterinpitäjä hallinnoi jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteriä, laskutusta, tapahtumailmoittautumisia, läsnäoloseurantaa ja jäsenviestintää.

Sinulla on oikeus milloin tahansa kysyä meiltä mitä tietoja sinusta säilytetään. Katso alla ”Miten voit hallita ja tarkastella henkilötietojasi”

Huomioithan myös, että keräämämme tiedot ovat tarpeellisia palveluiden tuottamiseen, ja mikäli näitä tietoja ei toimiteta, sopimusta tai sopimuksen ehtoja ei voida täyttää.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa.

Elektronisesti käsiteltävät tiedot

Henkilörekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin, että ATK-järjestelmään tallennettuihin henkilörekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisteröidyt työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt toimitiloihinsa kulunvalvonnan. ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikean salasanan syöttämistä. Toimeksiantosopimuksilla velvoitetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojaamaan henkilötietoja vastaavalla tavalla. Verkkosivustossa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä.

Kenen kanssa voimme jakaa tietojasi

Jotta voimme suorittaa tarvittavat toimenpiteet sopimukseen liittyen, saatamme joutua jakamaan tietojasi Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry ulkopuolelle.

Esimerkkejä tästä ovat yhteistyö tietoliikenneoperaattoreiden, toimittajien ja alihankkijoidemme kanssa sekä maksupalvelutoimittajien kanssa.

Tahoja joille saatamme tietojasi jakaa ovat:

Viranomaiset ja valvontaviranomiset

Toimittajat ja alihankkijat, jotka käsittelevät tietojasi puolestamme, esimerkiksi työttömyyskassa.

Perintäyhtiöt

Tietojesi siirto EU:n ulkopuolelle

Tietojasi siirretään EU:n ulkopuolelle – Campaign Monitor (www.rakennustaito.fi -uutiskirje)
ohjeita käyttäjälle:

https://www.campaignmonitor.com/policies/#privacy-policy

Miten voit hallita ja tarkastella henkilötietojasi

Sinulla on oikeus tarkastaa ja hallita omia henkilötietojasi, siten kuin tietosuojalainsäädännössä edellytetään ja siinä asetetuin ehdoin ja rajoituksin. Alla on kuvattu rekisteröityjen oikeudet ja niihin liittyvät käytännöt.

Suoramarkkinoinnin vastaanottaminen: Mikäli et halua vastaanottaa suoramarkkinointia Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:ltä, voit milloin tahansa kertoa meille tästä ottamalla yhteyttä RKL-toimistoon. Voit myös milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen sähköiseen suoramarkkinointiin [klikkaamalla linkkiä kunkin uutiskirjeemme alaosassa.]

Tekstiviestit ja sähköpostit: huomioithan että saatamme lähettää sinulle asiakkuuteesi liittyviä sähköposteja ja sms-viestejä jotka eivät ole suoramarkkinointia.

Kopio tiedoistasi: Voit milloin tahansa pyytää meitä toimittamaan kopion tiedoista, jotka meillä sinusta on, lukuun ottamatta tietoja, joita emme voi esimerkiksi pakottavan lainsäädännön kuten rahanpesusääntelyn tai kolmansien oikeuksien vuoksi paljastaa.

Tietojen poistaminen: Voit milloin tahansa pyytää meitä poistamaan tiedot, jotka meillä sinusta on, pois lukien tiedot, joita emme voi poistaa pakottavasta lainsäädännöstä, kuten kirjanpitoon tai verotukseen johtuvista syistä.

Käsittelyn vastustaminen: Voit vastustaa tietojesi käsittelyä, mikäli tälle ei ole laillista tai sopimuksellista perustetta. Voit myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käyttämistä lain niin salliessa muun muassa suoramarkkinointitarkoituksiin, profilointiin tai markkinatutkimusten suorittamiseen. Kun henkilötietojasi käsitellään antamaasi suostumukseen perustuen, sinulla on lisäksi milloin tahansa oikeus perua tällaiseen käsittelyyn antamasi suostumus.

Tietojen korjaaminen: Voit pyytää meitä täydentämään, korjaamaan tai poistamaan puutteelliset, virheelliset, tarpeettomat tai vanhentuneet tiedot

Käsittelyn rajoitus: Mikäli keräämämme henkilötietosi ovat mielestäsi virheellisiä tai mikäli et halua, että henkilötietojasi poistetaan siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyn on katsottu olevan laitonta taikka mikäli henkilötietosi eivät enää ole tarpeen, voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Edellä sanottu koskee myös tilanteita, joissa olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä eikä vielä ole määritetty, onko käsittelylle olemassa oikeutettuja perusteita.

Näitä pyyntöjä voit tehdä olemalla yhteydessä sähköposti (piia.vilen@rkl.fi). Pyynnöt ovat ilmaisia. Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry varaa kuitenkin oikeuden laskuttaa pyyntöjen toteuttamisesta kohtuullisen korvauksen, jos ne ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia.

Huomioithan, että pyyntösi saada pääsy ja kopio, poistaa, vastustaa, korjata tai rajoittaa henkilötietojasi arvioidaan yksitellen, ja arvioinnin pohjalta päätetään, voidaanko toimenpide toteuttaa soveltuvien lakien ja niiden asettamien rajoitusten puitteissa. Lisäksi käsittelyn vastustaminen, tietojen poistaminen ja käsittelyn rajoittaminen voi johtaa siihen, että sopimuksen ehtoja ei voida toteuttaa ja pyyntö evätään tai sopimus irtisanotaan.

Sinulla on myös oikeus laatia valitus Tietosuojaviranomaiselle, jonka yhteystiedot ovat alla:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi