Rakennustyön vanhempi valvoja RAVS koulutus

Rakennustyön vanhempi valvoja RAVS koulutus

, Etusivulle tulevat koulutukset
  1. jakso 8.-10.3.2022,
  2. jakso 29.-31.3.2022,
    Helsinki

Koulutus toteutetaan siten, että osa luennoista on yhteisiä talonrakentajille sekä maanrakentajille ja osa luennoista on rinnakkain.
Koulutuksen tavoitteena on syventää jo hankittua RAV (paikallis)valvojan perustietämystä, perusteita ja kokemusta sekä antaa perusteellisempaa tietoa käytäntöön liittyvistä menettelytavoista. Koulutusohjelmassa on tarkoitus käydä lävitse myös aitoja ongelmatilanteita ja niiden ratkaisumalleja sekä tutustua maamme isoon keihäänkärkityömaahan ja sen valvontaan.

Rakennustyön vanhemmalta valvojalta edellytetään vähintään 5 vuoden toimintaa rakennustyön valvojan RAV pätevyystasolla tai vaihtoehtoisesti 12 vuoden työkokemusta vaativissa työmaatehtävissä, joista valvojana vähintään 7 vuotta.

Osallistumismaksu RKL:n ja RILin jäseniltä 1 590 eur + alv 24%, muilta 1 790 eur + alv 24%.
Tenttimaksu 135 eur + alv 24%.

Lisätietoja: merja.salomaa(at)rkl.fi ,  p. 010 2010 502