[site.actions.skipToContent]

Organisation för byggsakkunniga

avaussivu.jpg

Byggmästarna och -ingerjörerna YH RKL är en organisation för byggsakkunniga, som drar försorg om utvecklandet av kunnandet och förstärkandet av ställningen och uppskattningen i samhället
för de yrkesgrupper som den representerar.

Tillsammans med 76 medlemsföreningar främjar förbundet bra och riktigt byggande.
RKL:s sakkunskap står till hela medlemskårens, byggbranschens och samhällets förfogande.

Information på svenska fås av Mikael Åhl, mikael.ahl@rkl.fi eller 09 8770 6513val_val_kypara_180x120_anim.gif

[site.actions.backToTop]