Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa myös myös vuonna 2023 SEPPO TONTTI

Varapuheenjohtaja Heikki Ilmonen

Tarja Komulainen, 0400 498744, sihteeri/rahastonhoitaja