Vuosien varrelta

Historiaa

11.5.2008

Vuosien varrelta

Pohjois-Kymen Rakennusmestariyhdistys r.y. on rakennusmestareiden ja insinöörien ammatillis- aatteellinen yhdistys.

Yhdistys perustettiin tammikuun 25. päivänä 1937 Kuusankosken kunnan toimitalolla. Paikalla oli yhdeksän rakennusmestaria sekä yksi insinööri. Perustamiskokouksessa valittiin yhdistyksen sihteeriksi Väinö Linden, jonka 100-vuotispäiviä vietettiin talvella 2007 Kuusankosken Pilkanmaalla.

Yhdistyksen nimenä oli ensin Suomen Rakennusmestariliiton Kuusankosken osasto. Kokouspaikkana aluksi oli Voikkaan Mestarikerho, mutta kun yhdistykseen liittyi rakennusmestareita Kuusankosken ulkopuolelta, kokouksia alettiin vuonna 1938 pitää myös Kouvolassa. Yhdistyksen nimi on muutettu Pohjois-Kymenlaakson Rakennusmestariyhdistys r.y:ksi vuonna 1941.

Sodan ja rauhan vuodet. Ensimmäiselle vuosikymmenelle sattui sodan ankeat ajat, jotka toivat vaikeuksia myös yhdistyksen toimintaan. Onneksi johtokuntaan kuului sellaisia henkilöitä, jotka eivät joutuneet rintamapalvelukseen. Toiminta voitiin hoitaa muutaman miehen voimin.vuosikymmenelle sattui sodan ankeat ajat, jotka toivat vaikeuksia myös yhdistyksen toimintaan. Onneksi johtokuntaan kuului sellaisia henkilöitä, jotka eivät joutuneet rintamapalvelukseen. Toiminta voitiin hoitaa muutaman miehen voimin.Välirauhan aikana vuonna 1940 yhdistys järjesti Kouvolassa rakennusalan neuvottelupäivät, sekä Kymenlaakson rakennuspäivät heti sodan jälkeen vuonna 1945.

Vaikeat vuodet. Toiselle vuosikymmenelle lähdettiin toiveikkain mielin. Yhdistys järjesti Kouvolassa Kymenlaakson rakennuspäivät 1952. Jäsenille pidettiin kursseja, joissa annettiin tietoa rakentamisen uusista menetelmistä. Yhdistyksen tällä kaudella taloudellisesti ahtaalla ja työttömiä rakennusmestareita oli ennätysmäärä. Toimeliaiden puheenjohtajien avulla yhdistys sai lainaa ja selvisi kuiville.

Yhdistys näkyy ulospäin. Kolmannella vuosikymmenellä yhdistys järjesti Suomen Rakennusmestariliiton liittokokouksen Kouvolassa vuonna 1960. Seuraava merkkitapahtuma oli ns. ”Palapelitalon” rakentaminen Kouvolaan. Talkoovoimin ja erilaisten lahjoituksin turvin toteutettiin ko. talon rakentaminen vuonna 1963. Näyttely ”Koti-65” järjestettiin Kouvolassa ja se sai kansan suuren suosion. vuosikymmenellä yhdistys järjesti Suomen Rakennusmestariliiton liittokokouksen Kouvolassa vuonna 1960. Seuraava merkkitapahtuma oli ns. ”Palapelitalon” rakentaminen Kouvolaan. Talkoovoimin ja erilaisten lahjoituksin turvin toteutettiin ko. talon rakentaminen vuonna 1963. Näyttely ”Koti-65” järjestettiin Kouvolassa ja se sai kansan suuren suosion.

Muutosten aikaa. Neljännellä vuosikymmenellä yhdistyksen toiminta jatkui jäsentensä koulutustoiminnalla. Yhteiskunta koki ”energiakriisin” mikä aiheutui öljyn hinnan nopeasta noususta vaikeasta saatavuudesta. Energiakriisiä seurasi ”rakentamisen hullut vuodet”. Rakennusten eristämiseen ja tiiveyteen alettiin kiinnittää erityistä huomiota, joka lisäsi myös jäsenten koulutustarvetta. Yhdistys järjesti vuonna 1971 Kuusankoskella Rakennusmestarien keskusliiton hiihtomestaruuskilpailut sekä -uintimestaruuskilpailut. Sotiemme invalideja muistettiin, osallistumalla Uttiin tehdyn invaliditalon rakentamiseen.

Tiedottamisen aika. Viidennellä vuosikymmenellä yhdistys panosti yleisen rakentamisen tiedon jakamiseen. Vuonna 1981 julkaistiin ohjekirja ”kuntien yleisohjeita rakentajille”. Ohjekirjaa jaettiin yhdistyksen toimialueen, kuuden kunnan rakentajille useamman vuoden ajan. Vuosi 1986 oli valtakunnallinen ”rakentamisen vuosi”. Teemavuoden ajan tehtiin viikottain ”Rakenna tai remontoi” ohjelmasarjaa pienrakentajille paikallisradion lähettämänä. vuosikymmenellä yhdistys panosti yleisen rakentamisen tiedon jakamiseen. Vuonna 1981 julkaistiin ohjekirja ”kuntien yleisohjeita rakentajille”. Ohjekirjaa jaettiin yhdistyksen toimialueen, kuuden kunnan rakentajille useamman vuoden ajan. Vuosi 1986 oli valtakunnallinen ”rakentamisen vuosi”. Teemavuoden ajan tehtiin viikottain ”Rakenna tai remontoi” ohjelmasarjaa pienrakentajille paikallisradion lähettämänä. Yhdistyksen 50-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettiin vuonna 1987 Rakennusmestarien keskusliiton liittokokous ja -yleisurheilukilpailut Kuusankoskella. Kaudella toimitettiin myös yhdistyksen jäsenille tarkoitettua tiedotuslehteä ”Pohjois-Kymen Rakennusmestari”.

Toiminta vakiintuu. Kuudennella vuosikymmenellä toiminta jatkui vilkkaana. Yhdistyksen jäsenmäärä oli suurimmillaan yli 300. Kaudella keskusliiton sääntöjen muutos vapaajäsenedun poistamisesta aiheutti vanhempien jäsenten eroamisia keskusliitosta ja yhdistyksestä. Löysän rahan innoittamina 80- luvun lopulla rakentamisen markkinat ylikuumenivat, ja päättyivät pahaan lamaan. vuosikymmenellä toiminta jatkui vilkkaana. Yhdistyksen jäsenmäärä oli suurimmillaan yli 300. Kaudella keskusliiton sääntöjen muutos vapaajäsenedun poistamisesta aiheutti vanhempien jäsenten eroamisia keskusliitosta ja yhdistyksestä. Vuodesta 1991 yhdistys on ollut järjestelytehtävissä Kymenlaakson Messujen pitämillä RAK-messuilla. Keskusliiton pyynnöstä yhdistys järjesti Rakennusmestariliiton liittokokouksen 1992 Kouvolassa. Toisen kerran viiden vuoden aikana pidetty liittokokous toi toki mainetta, mutta kulutti voimavaroja. Yhdistyksen 60-vuotispäivien kunniaksi vuonna 1997 julkaistiin ohjekirja ”Yleisohjeita rakentajille ja remontoijille”.

Seitsemännen vuosikymmenen alussa rakennusmestarien koulutus Suomessa lopetettiin. Uusien jäsenten liittyminen yhdistykseen väheni ja jäsenistö alkoi voimakkaasti vanheta ja vähetä. vuosikymmenen alussa rakennusmestarien koulutus Suomessa lopetettiin. Uusien jäsenten liittyminen yhdistykseen väheni ja jäsenistö alkoi voimakkaasti vanheta ja vähetä. Yhdistys on kuitenkin voimiensa mukaan järjestänyt jäsenilleen rakennusalan koulutusta ja hyvän rakentamisen edistämistä. Yhdistys osallistui säännöllisesti RAK-messujen järjestelyihin. ”Yleisohjeita rakentajille ja remontoijille” ohjekirjan sisältö uudistettiin vuonna 2000 voimaantulleen, Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseksi ja julkaistiin vuonna 2001.Yhdistys on ko. kaudella jatkanut jäsentensä virkistys ja urheilutoiminnan tukemista. Uusien muotilajien, keilaamisen ja golfaamisen harrastus on ollut vilkasta ja niissä on menestytty hyvin. Yhdistys on järjestänyt Kuusankoskella, Rakennusmestarit ja – insinöörit AMK RKL:n Golf-kilpailut vuonna 2001 sekä hiihtomestaruuskilpailut vuonna 2002

Kahdeksatta vuosikymmentä voidaan aloittaa valoisin mielin. Yhdistyksen talous on kunnossa.