Historiikki

Historiikki

Vuonna 1990 pidettiin yhdistyksen 50-vuotisjuhlat ravintola Waltikassa. Tilaisuus oli yhdistyksen puitteissa mittava ja mieliinpainuva. Tämän jälkeen alkoi hiljaisempi kausi vuodesta 1991 alkaen ja kuukausikokousten määrä hiipui vuoden 1992 jälkeen. Liiton jäseniä oli v. 1993 vielä 70 ja koko vahvuus oli 88. Vuonna 1996 hyväksytyssä toimintasuunnitelmasta ote: ” Toimintaa jatketaan harventamalla kokoontumistiheyttä. Varsinaisia kuukausikokouksia ei pidetä, vaan kokoontumiset pyritään keskittämään tutustumiskäynteihin kaupunkimme merkittäviin rakennuskohteisiin”.

Tätä jatkui aina vuoden 2006 tammikuuhun asti, jolloin uudessa kokouspaikassamme Myllypirtissä kokoontui jäseniä keskustelemaan yhdistyksemme toiminnan elvyttämisestä. Siitä alkoi uusi nousu ja kuukausikokousten säännöllinen pitäminen Myllypirtissä, jossa on toimistomme yhdessä Valkeakoski- seuran kanssa. Valkeakosken Rakennusmestarit ry vaihtui v. 2007 Valkeakosken rakennusmestarit ja – insinöörit AMK ry. Jäseniä on v. 2008 alussa 69, joista liitossa on 19.