Esittely

Valkeakosken Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

Esittely

Yhdistyksen nimi on Valkeakosken rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry. ja sen kotipaikka on Valkeakoski.

Yhdistyksen tarkoitus on

 1. Olla ammatillisaatteellinen henkilöstöjärjestö.
 2. Olla jäsentensä ammattitaitoa ja yleistä arvostusta ylläpitävä liittoon kuuluva jäsenyhdistys.
 3. Kehittää kaikkien rakennustuotannossa työskentelevien toimihenkilöiden yhteistyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • Huolehtii jäsentensä ammatillisesta kehittämisestä, aseman ja arvostuksen kohottamisesta sekä työskentelyedellytysten ja työnsaantimahdollisuuksien yleisten edellytysten parantamisesta,
 • Seuraa ja edistää rakennusalan kehitystä antamalla lausuntoja ja pitämällä yhteyttä alueensa rakennusviranomaisiin,
 • Tekee yhteistyötä muiden rakennusalan järjestöjen kanssa,
 • Kehittää jäsentensä ammattitaitoa sekä edustaa jäseniään yhteisissä asioissa,
 • Toimii jäsentensä yhdyssiteenä, tukee ja opastaa heitä,
 • Edistää ja ylläpitää saavutettua koulutusta,
 • Järjestää kokouksia, tiedotus-, luento- ja neuvottelu- ja koulutus sekä juhlatilaisuuksia, näyttelyitä ja opintomatkoja, urheilukilpailuja, taidetilaisuuksia, ym. vastaavanlaisia tapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa,
 • Harjoittaa alaansa koskevaa julkaisu- ja kustannustoimintaa,
 • Pyrkiä yhteistyöhön lähimmän ammattikorkeakoulun, alan opettaja- ja oppilaskunnan kanssa,
 • Asettaa edustajansa paikallisiin rakennusalan asiantuntija-, tutkimus-, koulutus-, normitus- ym. toimikuntiin sekä koulutus- ja kehittämistyötä suorittaviin organisaatioihin,
 • Kiinnittää viranomaisten, päätöksentekijöiden ja yleisön huomiota rakennustoiminnan kehittämiseen ja edustamiensa ammattikuntien aseman ja työskentely edellytysten parantamiseen,
 • Pitää yhteyttä ja tekee yhteistyötä muiden paikkakuntansa rakennusalan järjestöjen kanssa,
 • Toimii muillakin edellä mainittuihin verrattavilla tavoilla tavoitteensa toteuttamiseksi.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä ammattikorkeakoulun (ent. teknillisen oppilaitoksen/koulun) tai sitä vastaavan tai sitä korkeamman teknillisen oppimäärän suorittanut henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.