RKL-myyntituotteet

Myyntiartikkelit

Tuki- ja huoltorahasto

RKL:n Tuki- ja huoltorahastosta jaetaan avustuksia taloudellisesti vaikeassa asemassa oleville jäsenyhdistysten jäsenille tai heidän lähiomaisilleen. Rahasto kerää varoja myymällä adresseja, kortteja sekä muita lahjatavaroita.

Tilaukset

RKL:sta, puh. 010 2010 500/ Piia Vilén tai sähköposti piia.vilen (at) rkl.fi.

Avustukset
Avustuksia voidaan myöntää RKL:n vuosimaksun maksaneille rakennusmestariyhdistysten jäsenil­le ja/tai hei­dän per­heilleen edel­lyt­tä­en, että perheen taloudelli­nen ti­lanne on tila­päi­ses­ti tai pysy­västi vaikeutunut.

Sairaus- ja kuolemantapausten takia myönnettävien avus­tus­ten lisäksi rahasto voi mahdollisuuksiensa mukaan myön­tää avus­tuksia (rahaston hengessä) muinakin ajankohtina, esim. joulu­na.

Kaikki avustusanomukset on osoi­tettava RKL:n Tuki- ja huol­torahastolle. RKL:n toimisto käsittelee luottamukselli­sesti anomukset ja lausunnot.