• Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry
  • Rahakamarinportti 3 B, 00240 Helsinki
  • Puh. 010 2010 500
Rakennusasiantuntijoiden järjestö

Rakennusasiantuntijoiden järjestö

Rakennusasiantuntijoiden järjestö

Visio

Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK RKL ry on ammatillisten jäsenyhdistystensä valtakunnallinen palvelujärjestö. RKL on myös rakennusalalla arvostettu ja yhteiskunnassa vaikuttava lähes 10 000 rakennustuotannon asiantuntijan liitto. Toimivien jäsenyhdistysten alueellinen yhteistyö vahvistaa koko järjestöä.

Toiminta-ajatus

Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK RKL on rakennusasiantuntijoiden yhdistysten valtakunnallinen järjestö, joka toteuttaa jäsenistön asettamat odotukset, edistää hyvää rakentamista, kansainvälistyy ja samalla rakentaa suomalaista yhteiskuntaa.

Päätavoitteet

  • Jäsenyhdistysten toiminnan kehittäminen.
  • Jäsenistön korkean ammattitaidon varmistaminen.
  • Järjestön asiantuntijaroolin ja arvostuksen vahvistaminen.
  • Rakennusmestarikoulutuksen kehittämisen ja jatkuvuuden varmistaminen

Tarkoitus

RKL huolehtii edustamiensa ammattikuntien ammatillisesta kehittämisestä, aseman ja arvostuksen kohottamisesta sekä työskentelyedellytysten ja työnsaantimahdollisuuksien parantamisesta. RKL tarjoaa jäsenistön käyttöön toimivan organisaation, asiantuntemuksen ja monet jäsenpalvelut. Liitto antaa yhdessä jäsenyhdistyksen kanssa mahdollisuuden myös virkistykseen ja monenlaiseen urheilu- ja harrastustoimintaan ”omassa porukassa”.

RKL:n jäsenyhdistyksiin kuuluvat rakennusasiantuntijat ovat perinteisesti teknikon tutkinnon suorittaneita rakennusmestareita, mutta yhä enemmän myös rakennusinsinöörejä, jotka toimivat usein rakennustuotannon johto-, suunnittelu-, hankinta- ja valvontatehtävissä sekä talon- että infrarakentamisessa. Lähivuosina jäsenistössä kasvaa myös uuden rakennusmestari (AMK) -tutkinnon suorittaneiden osuus.

RKL valvoo myös rakennuttamisen, talotekniikan (LVIS), kiinteistöjen ylläpidon sekä rakennustuoteteollisuuden eri tehtävissä toimivien asiantuntijoiden ammatillisia etuja. RKL tukee myös ammatinharjoittajia ja yrittäjiä!

RKL säännöt_2015

Yhdistysten mallisäännöt 2015