Mene sisältöön

RKL TOIVOO LISÄÄ KOULUTUSPAIKKOJA TYÖMAAJOHTAJILLE

4.9.2017

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n liittohallitus esitti kokouksessaan Helsingissä 1.9.2017, että se toivoo lisää työnjohtajan Rkm AMK  tähtäävien tutkintojen aloituspaikkoja.
IMG_6767.JPG

Rakennusalan suurimpia uutisia vuoden 2016–2017 aikana ovat olleet osaavan työmaajohtajien puute:

Pula osaajista pahenee – eläkkeeltä houkutellaan takaisin töihin, ”7 tonnia ei ole poikkeus” – Taloussanomat 20.8.2017

”Osaajapula on johtanut erikoiseen tilanteeseen rakennusalalla. Jopa eläkeläisten puhelin soi.” – Taloussanomat 26.8.2017

”Työmaan johdon kysyntä kiehui yli – jo uhka kansantaloudelle?” – Rakennuslehti 17.6.2016

 ”Rakennusalalla pulaa työntekijöistä. Työvoimapula uhkaa levitä työn­johtaja- ja mestaritasolta suorittavaan portaaseen.” – Turun Sanomat 3.8.2017

”Rakennusalalla huutava pula työnjohtajista – näkyykö myöhemmin rakennusvirheiden lisääntymisenä? Rakennusliikkeet yrittävät houkutella osaajia jopa vinkkipalkkioilla. Laadun tarkkailusta vastaavien työnjohtajien puute ja heidän runsas työmääränsä voi oireilla rakennusvirheinä.” – Yle 17.82017

Työelämän vaatimukset työnjohdossa lisääntyvät jatkuvasti

Työmaille kaivataan runsaasti ammattitaitoista työnjohtoa kasvavan eläköitymisen, uudis-ja erityisesti korjausrakentamisen kasvun ja uusien ammattitaitovaatimusten vuoksi.

Nykymuotoinen rakennusmestari AMK -tutkinto on tuotantopainotteinen koulutus, jossa työmaalla tehtävä harjoittelu antaa parhaimman lopputuloksen työelämään sijoittumiselle. Rakennusalan suunnittelu on hyvin säädeltyä. RKL ei näe mitään mahdollisuutta sille, että Suomea jatkossa suunnittelisivat ilman käytännön työkokemusta olevat rakentajat. 

Rakennusmestarin ja -insinöörin ura tarjoaa paljon erilaisia etenemisen mahdollisuuksia rakentamisen muuttuvassa maailmassa. Tällä hetkellä valmistuvat ammattilaiset työllistyvät erittäin hyvin. Valmistunut työmaajohdon ammattilainen on yhteiskunnalle hyvä investointi.

Työnjohdon vetovoimaluku ammattikorkeakouluissa on hyvä

Rakennusmestari AMK -tutkinto - Aloituspaikkoja 2017 oli 373 kpl, ensisijaisia hakijoita 1 043, vetovoimaluku 2,7 (ensisijaiset hakijat).

Digitalisaatio muuttaa rakentamista

Rakennusala on voimakkaasti kasvava. Lisäksi digitalisaation lisääntyminen toimialalle tarjoaa tulevaisuudessa runsaasti mielekkäitä töitä ja uusia yrittämisen mahdollisuuksia osaaville henkilöille.

Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatio on yksi Suomen hallituksen kärkihankkeista. Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota vauhdittava hanke uudistaa alaa tulevina vuosina monin tavoin. Jatkossa esimerkiksi rakentamisen ja kaavoituksen julkinen tieto avataan kaikkien käyttöön, sujuvasti yhteen toimivat järjestelmät ja yhtenäiset toimintatavat notkeuttavat prosesseja ja joukko kokeiluhankkeita luo uutta liiketoimintaa.

Esitys opiskelupaikkojen lisäämisestä opetusministeriölle

Työvoimapula on tänään esteenä jopa talouskasvulle, kun kaikille työmaille ei riitä ammattitaitoista työnjohdon osaamista.

RKL vaatii, että työnjohdon Rkm AMK aloituspaikkojen määrää on lisättävä ja kasvatetaan opiskelupaikkakuntia nykyisestä. Tällä turvataan työmaiden johtoon riittävästi ammattilaisia ja varmistetaan ammattimaisen rakentamisen riittävä osaaminen myös tulevaisuudessa. Edelleen toivomme, että jatkossa koulutusjärjestelmä reagoisi joustavammin työelämän ja yhteiskunnan muutoksissa. 

Sivun alkuun